מועד דיווח מע”מ – עד 16/8/2016

רשות המסים הודיעה ללשכת רו”ח כי יבוטלו קנסות למי שיגיש דיווחי מס הכנסה ומע”מ עד  ליום 16/8/2016.

מידע נוסף אצל רשויות המס או בלשכת רואי החשבון.