מועד אחרון לדיווח 856 + 126 – 31/05/2017

להלן הודעת רשות המיסים:

<iframe src=”http://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyzgim_150317_acc.pdf” style=”width:100%; height:1000px;” frameborder=”0″></iframe>