הודעה ליבואנים:

רישום מספר רשימון ממערכת ‘שער עולמי’

רשות המיסים ומנהל המכס שדרגו  את מערכת המחשוב שלהם למערכת חדשה בשם “שער עולמי”. המערכת נכנסה לתוקף החל מתאריך 14/1/2018.

במערכת זו מספר הרשימון יבוא הינו בעל  14 תווים.

במסמך עצמו מופיע מספר רשימון יבוא בעל 9 תווים. על המשתמשים להקליד מספר זה כמספר הרשימון לצורך ניכוי התשומות.

כלומר אין כל שינוי ברישום מספר הרשימון מבחינת חשבשבת