דיווחים לרשות המיסים בחודש אפריל

המועד האחרון לדיווח ותשלום של הדוחות התקופתיים למע”מ ולמקדמות מס הכנסה,  יידחה ליום ב’ 16.4.18.

דיווח הדוחות התקופתיים (מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים) באמצעים המקוונים, קרי, באינטרנט ו/או בשע”מ וישולמו עד לתאריך 23.4.18 בשעה 18.00, יחשבו כדיווחים שנעשו במועד.

מועד הדיווח התקופתי בניכויים, ישאר כקבוע בחוק ביום ב’ 16.4.18.