דחייה בתאריך דיווח מקוון

שלום רב לקוחות נכבדים,

 הדיווחים המקוונים – מס הכנסה מקדמות וניכויים, נדחו בחודש זה מיום 19/05 ליום 23/5/2018.

 נא העבירו לכל הנוגעים בדבר במשרדיכם.

 חג שמח!