דחייה בדיווחים אוגוסט 2018

מי שמדווחים דיווח מע”מ מקוון מפורט (874) – התאריך לדיווח מע”מ הוא  4/10/2018

התאריך למקדמות מס הכנסה וניכויים באופן מקוון –  20/09/2018

מי שמדווחים מקוון אך אינם מחויבים בדיווח מפורט 874 – התאריך לדיווח מע”מ, מקדמות וניכויים –  19/9/2018

השאר ידווחו מע”מ ניכויים ומקדמות ביום 17/9/2018

ציבור העוסקים הדרוזי והמוסלמי קיבלו דחייה לרגל חג הקרבן מתאריך 23.8.18 לתאריך 27.8.18.
הדחייה חלה על כל החוגגים הן לגבי העוסקים (הנישומים) והן לגבי המייצגים לרבות וכולל לקוחות המייצגים שאינם חוגגים. 

כלומר, ההנחיה חלה על עוסקים דרוזים ומוסלמים – מייצגים ומיוצגים.