שיפורים בחשבשבת לעומת DOS

תוכנת חשבשבת בחלונות כוללת שינויים רבים שהתאפשרו בטכנולוגיה של חלונות. רבים משינויים אלה הם ביוזמת לקוחות חשבשבת. להלן רשימה חלקית של שיפורים ושינויים לעומת מהדורת ה- DOS.

שיפורים כלליים

 • התאמנו את התוכנה לכל הדרישות החדשות לגבי הדיווח על מע”מ:
  ניתן להדפיס מספר העוסק מורשה (או הזיהוי) של הלקוח על גבי החשבוניות.
  בעת הפקת חשבוניות, התוכנה בודקת שאם סכום החשבונית הוא 5,000 ₪ ומעלה, הוכנס מספר עוסק מורשה (או זיהוי של הלקוח) ושומרת את המספר בפקודת היומן של החשבונית (מספר זה מדווח בהמשך לרשות המסים).
  התוכנה מפיקה את דוח מע”מ לפי הדרישות החדשות – קובץ PCN784.
 • התוכנה כוללת את המערכות החדשות הנדרשות ע”י רשות המיסים לעדכון האישורים על ניכוי במקור מספקים:

          מערכת 1000 – מיועדת לעסקים וארגונים שיש להם עד 1000 ספקים.
          מערכת מבזק – מיועדת לעסקים וארגונים שיש להם מעל 1000 ספקים.

 • ניתן להחיל את הרשאות המשתמשים של מערכת ההפעלה על מערכת לניהול משתמשים של התוכנה.
 • ניתן לקבוע תפריט אישי לכל משתמש בהתאם לפעולות שהוא נוהג לבצע לעתים קרובות.
 • שימוש במקלדת בכל המסכים ומעבר בין השדות באמצעות מקש ENTER.
 • ניתן להגדיר מדפסת להדפסות מקור ומדפסת להעתקים.
 • ניתן להדפיס למדפסת צרה (תלוש).
 • גליון דינמי – המשתמש יכול לעצב את מסך העבודה של פקודות היומן, המסמכים, התאמות ועוד.
 • סרגל איתור – ניתן לאתר רשומות בגיליון דינמי על פי כל אחד מהשדות המופיעים במסך.
 • אין הגבלה לגבי מספר קודי מיון, קודי הנחה וכד’.
 • אין הגבלה למספר שורות במסמכים ובפקודות היומן.
 • כל תנועה כוללת את שם העובד שהפיק אותה.
 • ניתן לקשר לכל שדה רשימת ערכים קבועה לבחירה. לדוגמה: לשדה פרטים בפקודת יומן ניתן לשייך רשימת פרטים שכיחים וכך ליצור אחידות במערכת הנה”ח.
 • אין צורך לבצע העברת שנה ביום האחרון של השנה. התוכנה שומרת נתונים של מספר שנים, ופעולות סגירת השנה מתבצעות במועד הנוח לכל לקוח.
 • נתוני עומק (Drill Down): כאשר מפיקים דוחות או מסמכים משוחזרים על המסך, בוחרים (באמצעות הקלקה כפולה או מקש Enter אמצעי) נתון כלשהו בדוח (שצבוע בכחול) – התוכנה מציגה את נתוני העומק. לדוגמה, כאשר בוחרים את יתרת החשבון, התוכנה מציגה את התנועות מהן נוצרה היתרה, וכאשר בוחרים באסמכתא של חשבונית מסוימת, התוכנה מציגה את החשבונית כפי שהודפסה במקור.
 • התוכנה שומרת את המחיר המקורי שנשלף במסמך. ניתן לעקוב אחר השינויים במחירים ובהנחות ללקוחות.
 • קליק ימני – תפריט קליק ימני בעכבר כולל פעולות שכיחות ההופכות זמינות מכל שדה או מסך בתוכנה.
 • חשבשבת להפעלה מאוחרת – התוכנה מבצעת אוטומטית פעולות מוגדרות מראש: דוחות, שידור לש.ב.א, גיבויים, הפקת מסמכי ריכוז ועוד.

מערכות (מודולים) חדשים (ראה פרטים לעיל):

 • מעבדת שירות
 • מערכת השכרות
 • חשבונית על בסיס מזומן
 • מערכת הפצה
 • ניהול מאגרי אנוש
 • חיוב לפי שעות
 • ניהול חוזים
 • רכוש קבוע
 • ניהול ניירות ערך
 • חנות באינטנרנט

הנה”ח

כרטיסי חשבון

 • אורך מקסימלי של מפתח החשבון הוא 15 תווים.
 • ניתן להוסיף לכרטיסי החשבון שדות לפי הצורך. שדות אלה הם משלושה סוגים: שדות סכום (לדוגמה: כמות כלי הרכב של הלקוח), שדות תאריך (לדוגמה: תאריך ההתקשרות עם הלקוח), ושדות טקסט (לדוגמה: שם איש הקשר). אין הגבלה לגבי מספר השדות הנוספים.
 • ניתן לאתר כרטיסי חשבון לפי כל אחד מהשדות המופיעים ברשומת החשבון: כתובת, מיקוד, סוכן, % הנחה כללית ועוד. החיפוש יכול להכיל את היחסים: גדול, שווה, קטן, מתחיל ב-, מכיל וכו’. כמו כן ניתן לדפדף בכרטיסי החשבון של חתך מסוים (לדוגמה: לקוחות באזור הצפון).
 • ניתן לקבוע ברירת מחדל לסוג החיפוש: מפתח, שם, איש קשר או כל שדה מרשומת החשבון ולשיטת החיפוש: גדול/שווה, מכיל, מתחיל ב-, דומים.
 • חשבון פעיל/ לא פעיל. ניתן להגדיר חשבון כ-לא פעיל.
 • חשבון חסום. לחשבון המוגדר כחסום לא ניתן לרשום פקודות יומן או להפיק מסמכים למעט קבלה.
 • ניתן לשייך לכרטיס החשבון קובץ.
 • ניתן להגדיר לכל כרטיס חשבון מספר תיק מס הכנסה בנוסף למספר עוסק מורשה.
 • ניתן לקבוע שחשבון מסוים מדווח שני מספרים של עוסק מורשה בעוד שמספר תיק מס הכנסה זהה (זוג נשוי או שותפות).
 • ניתן לקבוע לכל ספק את סוג ניכוי במקור: שירותים או נכסים, ריבית והפרשי הצמדה, עמלת ביטוח, תוצרת חקלאית, תקנות מס הכנסה.

סוגי תנועה

 • אין הגבלה לגבי מספר החשבונות בחובה או בזכות בסוג התנועה (כלומר ניתן להגדיר יותר משני חשבונות בחובה ושני חשבונות בזכות).

פקודות יומן

 •  ניתן לרשום פרטים כלליים אודות המנה.
 • המשתמש יכול לעצב את מסך התצוגה המקוצרת כרצונו: ניתן לקבוע אילו שדות יופיעו במסך ומה יהיה רוחבו של כל טור.
 • לפקודות היומן התווספו השדות הבאים: מספר עוסק מורשה, שדה תאריך שלישי (לדוגמה: תאריך של הרבעון), שדה אסמכתא שלישית, שדה כמות (לדוגמה, כמות הקראט במכירת יהלומים), שדה הערות ושדה הערות נוספות.
 • תנועות IFRS – ניתן לרשום מנה המיועדת לתנועות עבור דוחות IFRS. זהו תקן דיווח הבינלאומי החדש, שבו הדוחות כוללים הכנסות או הוצאות כתוצאה משערוך נכסים להשקעה.
 • לכל פקודת יומן ניתן להוסיף קובץ. לדוגמה, ברישום פקודת יומן של חשבונית ספק ניתן לסרוק את החשבונית ולצרפה לפקודת היומן.
 • ניתן לשערך למט”ח מוביל בנוסף לשערוך לפי מטבע העסקה.

 • ניתן לרשום פקודת יומן מורכבת המכילה יותר מחשבון אחד בחובה וחשבון אחד בזכות ללא שימוש בקוד סוג תנועה (במקום תנועות חד-צדיות).

 • ניתן לעדכן שורות קודמות במנה זמנית בפעולה אחת (לדוגמה: עדכון תאריך שלישי).

 • ניתן להגביל תאריכים למנה על מנת לחסוך טעויות הקלדה.

 • בדיקת כפילות חשבוניות ספקים. בעת הזנת פקודת יומן ניתן להריץ בדיקת כפילות חשבוניות ספקים על מנת לוודא שחשבוניות הספק לא נרשמו פעמיים.

 • קליטת המנה לקובץ הקבוע מתבצעת ללא שימוש בתקליטון.

 • בכל עת ניתן לדפדף במנות שנקלטו לקובץ הקבוע (מבלי להפיק דוח איתור תנועות).

 • ניתן להדפיס את המנה בשיטה המקוצרת לאורך או לרוחב על פי בחירת משתמש.

 • בעת רישום התנועה ניתן לצפות בכרטסת של החשבונות המשתתפים בתנועה.

 • בהפקת כרטסת ודוחות ניתן לכלול תנועות במאגר זמני.

 • ניתן להעתיק תנועות ממנה למנה.

 • בעבודה ברשת משתמש יכול “ללכוד” מנה באופן שמשתמשים אחרים לא יורשו להיכנס למנה ולהוסיף תנועות.

 • פקודות סטורנו נרשמות אוטומטית – בוחרים מנה, או שורות מסוימות בתוך מנה, והתוכנה יוצרת פקודות סטורנו באחת הדרכים הבאות: העתקה של התנועה המקורית תוך שינוי סימן הסכום, או העתקה של התנועה המקורית תוך היפוך חובה וזכות.

 • תיקונים בתנועות יומן בקובץ הקבוע נשמרים בטבלה מיוחדת, ובכל עת ניתן לדפדף בטבלה זו ולראות את התיקונים.

 • תנועות יומן הנוצרות ע”י מסמכים (חשבוניות, קבלות וכד’) מעודכנות אוטומטית בקובץ הקבוע, כך שיתרת כרטיסי החשבון תמיד עדכנית.

 • אין צורך לבצע העברת שנה ביום האחרון של השנה. בסוף השנה ממשיכים לעבוד כרגיל ובמועד הנוח לכל לקוח מפעילים את תוכנית העברת שנה. תוכנית זו סוגרת את היתרות של החשבונות התוצאתיים כנגד כרטיס הון ועודפים. אם לאחר סגירת השנה נרשמו תנועות נוספות בשנה הקודמת, ניתן לחזור ולהפעיל את תוכנית סגירת השנה.

ניהול מט”ח

 • אין הגבלה של מספר המטבעות.
 • המשתמש יכול לקבוע את סדר הצגת המטבעות בטבלת השערים.
 • ניתן לבצע הפרשי שער לפי קבוצות התנועות שהותאמו בניתוח הכרטיסים.
 • בעת עדכון סכומי מט”ח בתנועות יומן ניתן לבחור את התאריך לפיו יבוצע השערוך (תאריך אסמכתא, תאריך ערך או תאריך שלישי), וניתן לקבוע כיצד יבוצע השערוך לגבי תנועות בתאריכים עתידיים (לא לשערך, לשערך לפי השער הידוע האחרון, לשערך לפי שער בתאריך קבוע).

התאמות בנק וניתוח יתרות

 • התוכנה כוללת אלגוריתם חדש למציאת התאמות. המשתמש יכול לקבוע באופן גמיש את הקריטריונים להתאמה טובה, והתוכנה מוצאת את כל ההתאמות העונות לקריטריונים אלה. התוכנה סוגרת אוטומטית את כל התנועות שלגבי הסגירה שלהן אין ספק, ונמנעת מסגירה של התאמות “לא נכונות”. כאשר ישנן מספר אפשרויות סבירות לסגור סכום מסוים, התוכנה מציגה את כל האפשרויות, והמשתמש בוחר את ההתאמה הנכונה.
 • במסגרת ניתוח כרטיסים ניתן לסגור תנועות באופן חלקי (לדוגמה: תשלום חלקי עבור חשבונית). התוכנה עוקבת אחר התשלומים החלקיים עד לסגירה מלאה.
 • בניתוח כרטיסים ניתן לבצע סגירת תנועות לפי משתמש ולפי סניפים.

 • בניתוח כרטיסים ידני ניתן לדפדף לחשבון הבא בו יש תנועות פתוחות.

 • מיון סכומים לפי הערך המוחלט – בהתאמת בנקים ובניתוח כרטיסים ניתן למיין את סכום התנועות לפי הערך המוחלט. פעולה זו מסייעת להתאמה מהירה.

 • דוח התאמות בנקים כולל אפשרות הגבלת הדוח להתאמות שנסגרו עד לתאריך. אפשרות זו מאפשרת להציג בדיעבד את התנועות הפתוחות והסגורות לתאריך מסוים, לדוגמה: הצגת התנועות בבנק נכון לתאריך 31.12.2008 גם לאחר שנסגרו תנועות במהלך 2009.

שקים ותשלומים       

 • ניתן להדפיס שקים ברשת (ממספר תחנות במקביל)
 • ניתן להדפיס שקים על דף לבן (במקום דף שקים מיוחד) באמצעות דיו מגנטית.
 • ניתן להדפיס שקים לאורך הדף (הדפסת ההעתק מתבצעת בנפרד) ולרוחב הדף (מקור והעתק בדף אחד).
 • ניתן להפיק העתקים של השקים הכוללים את כל הנתונים של השקים המקוריים.
 • ניתן לבצע תשלום חלקי. התוכנה עוקבת אחר היתרה לתשלום, ובהפקה הבאה של שקים מציגים את הסכום שנותר פתוח.
 • ניתן לרשום התאמות גם בעת הפקת שקים ידניים.
 • התוכנה מציגה את כרטיסי החשבון שתוקף אישור הניכוי במקור שלהם פג. ניתן לתקן מתוך מסך השקים את תאריך התוקף בכרטיס החשבון.
 • ניתן לצפות בשק בתצוגה מוקדמת לפני ההדפסה. התצוגה כוללת את כל הנתונים שיודפסו.
 • שקים אוטומטיים כוללים דוחות המציגים את כל התנועות הפתוחות ואת התנועות שנבחרו לתשלום.
 • ניתן לשלם באמצעות העברות בנקאיות (תשלום דרך מס”ב).
 • בתשלום באמצעות מס”ב ניתן לשלוח לספק דוא”ל עם פרטי ההעברה הבנקאית שבוצעה.
 • ניתן לבטל שק שהודפס. הביטול יוצר פקודת יומן מתאימה.
 • התוכנה מאפשרת להדפיס ע”ג השק את מספר הטלפון של הספק.
 • ניתן להעתיק את שם החשבון של הספק לשורת הפרטים כך ששם הספק יופיע גם בפקודת היומן.
 • ניתן לפצל תשלום לספק באחת הדרכים הבאות: שווה בשווה, פיצול ידני או על פי קוד פיצול תשלומים. ניתן לבטל פיצול.

ממשקים

 • התוכנה תומכת בכל ממשקי הקלט שנתמכו ע”י תוכנת ה- DOS.
 • ניתן להעביר תנועות מתוכנת חשבשבת ERP לתוכנת חשבשבת ב- DOS (לדוגמה: כאשר העסק משתמש בתוכנת ERP, בעוד שמשרד הנהלת החשבונות שלו משתמש עדיין בתוכנת ה- DOS).
 • ניתן לקלוט נתונים מכל תוכנה אחרת באמצעות ממשק ODBC.
 • בהעברת תנועות לרו”ח התוכנה זוכרת את הנמען אליו הועברו התנועות. בהעברה הבאה התוכנה מעבירה לרו”ח רק תנועות שהתווספו מההעברה הקודמת. ניתן להעביר את התנועות באמצעות דוא”ל.
 • בהעברת מסמכים מתוכנה אחרת, ניתן להעביר מסמכים הסוגרים מסמכים אחרים בתוכנה, לדוגמה: חשבונית הסוגרת תעודת משלוח.

שיווק ומלאי

פריטים

 • אורך מקסימלי של מפתח הפריט הוא 20 תווים.
 • שדות % הנחה כוללים 5 ספרות לאחר הנקודה.
 • ניתן להוסיף לכרטיסי הפריט שדות לפי הצורך. שדות אלה הם משלושה סוגים: שדות סכום, שדות תאריך ושדות טקסט. אין הגבלה לגבי מספר השדות הנוספים.
 • ניתן לאתר כרטיסי פריט לפי כל אחד מהשדות המופיעים ברשומת הפריט. החיפוש יכול להכיל את היחסים: גדול, שווה, קטן, מכיל וכו’. כמו כן ניתן לדפדף בחתך מסוים של הפריטים (לדוגמה: פריטים של ספק א’).
 • ניתן להגדיר כרטיס הוצאות וכרטיס הכנסות לכל פריט (הקניות והמכירות של הפריט יירשמו ישירות לכרטיסי החשבון במקום לכרטיס הקניות הכללי ולכרטיס המכירות הכללי).
 • אין הגבלה לגבי מספר המחירונים לפריט. ניתן להגדיר לכל מחירון שם ותאריך תוקף.
 • התוכנה שומרת היסטוריה של כל השינויים במחירי הפריט.

עצי מוצר

 • התוכנה מציגה פריסה של הבנים בכל הרמות (נכדים, נינים וכו’).
 • לכל עץ ייצור ניתן לקשר מכונות ועובדים. לכל מכונה מגדירים זמן כינון (set-up time) ותפוקה (כמות יחידות) לשעה. נתונים אלו מהווים בסיס לתכנון הייצור.
 • מחיר העלות של עצי ייצור מחושב לפי מחיר העלות של חומרי הגלם (מחיר זה מחושב בדוח ערך מלאי) בתוספת אחוז או סכום מסוים בגין העבודה.

פריטים חליפיים

 • ניתן להגדיר לכל פריט פריטים חליפיים. פריטים אלה יכולים לשמש כתחליף, כאשר יש חוסר בפריט המקורי. ניתן לדרג את הפריטים החליפיים לפי רמת קדימות (כלומר, איזה פריט יש להציע תחילה כפריט חליפי).

מספרים חליפיים

 • ניתן להגדיר מספרים חליפיים (מספר פריט אצל הלקוח או אצל הספק) ללא הגבלה.
 • ניתן להעתיק מספרים חליפיים מלקוח ללקוח ומפריט לפריט.

מחירים מיוחדים

 • לכל לקוח (ולכל ספק) ניתן לקבוע מחיר לכל פריט (מחיר מיוחד).
 • ניתן להגדיר לכל החשבונות מחיר קבוע לפריט מסוים.
 • ניתן להגדיר לקבוצת פריטים מחיר מיוחד.
 • המחיר יכול להיות תלוי בכמות (ככל שהכמות גדולה המחיר נמוך יותר).
 • ניתן לרשום את המחיר מראש, ולקבוע תאריך תחילת תוקף.
 • התוכנה שומרת היסטוריה מלאה של המחירונים.

מספרים טבועים

 • ניתן לנהל מעקב אחר פריטים בעלי מספר טבוע (מספר סריאלי), כגון מכונות. התוכנה עוקבת אחר כל פריט כזה משלב הרכש (או הייצור) ועד לאחר המכירה ללקוח. בכל עת התוכנה יודעת איזה מספרים טבועים נמצאים אצל כל אחד מהלקוחות.
 • כאשר מוכרים פריט ללקוח ניתן לשייך אותו למספר טבוע הנמצא אצל הלקוח (לדוגמה: לקשר משאבת מים למכונת אספרסו שנמכרה בעבר ללקוח).

אצווה ופג תוקף

 • ניתן לנהל מעקב אחר פריטים לפי מספר אצווה או תאריך פג תוקף. (לדוגמה: מוצרי מזון, תרופות, מוצרים כימיים). התוכנה עוקבת אחר היתרה במלאי לגבי כל אצווה / תאריך פג תוקף.

איתור במחסן

 • ניתן לנהל מעקב אחר יתרת הפריט בכל איתור (מיקום) במחסן.

מסמכים

 • המשתמש יכול לקבוע את רוחב השדות המוצגים למסך.
 • אין הגבלה לגבי מספר השורות במסמך. מסמך בעל מספר שורות רב יודפס במספר עמודים.
 • ספרור המסמך נקבע בזמן ההפקה. לכן, אין צורך לבטל מסמכים שנשארו במאגר זמני.
 • ניתן לקשר מסמכים למשימות בתוכנת Outlook (לדוגמה: בעת הפקת הצעת מחיר קובעים מתי יש להתקשר ללקוח).
 • ניתן לקשר פורמט הדפסה מיוחד לכל לקוח.
 • ניתן לבחור פורמט הדפסה בעת הפקת המסמך.
 • ניתן להגדיר שיטת עיגול מסמכים ברמת המסמך וברמת כרטיס הלקוח.
 • ניתן לשלוח חשבונית מס מקור לדוא”ל באמצעות חתימה אלקטרונית.
 • ניתן לשלוח העתקי מסמכים בפקס ובדואר אלקטרוני.
 • ניתן להגדיר למסמכי השיווק והרכש 5 שדות טקסט ו- 3 שדות סכומים נוספים, לדוגמה: שם מוביל, מספר קו הפצה וכו’.
 • בעת הפקת המסמך ניתן לצפות בכל המחירונים של הפריט ובמחירונים הקודמים שנקבעו ללקוח.
 • סל קניות – בעת הפקת מסמך מכירה ללקוח ניתן לצפות ברשימת  מוצרים נוספים שהלקוח עשוי לרכוש (או כדאי להמליץ ללקוח לרכוש) כתוספת למוצרים בסל. ההמלצה מבוססת על סטטיסטיקה של קניות של לקוחות אחרים ושל הלקוח הספציפי בעבר.
 • ניתן לבחור להיכן להדפיס טיוטה: מסך, מדפסת או כתובת דוא”ל (E_Mail).
 • ניתן לקבוע אופן פיצול התשלומים בעת הפקת המסמך.
 • התוכנה שומרת על קשר דו כיווני בין מסמך האב למסמכי הבסיס. לדוגמה: בעת צפייה בתעודת משלוח ניתן לצפות בחשבוניות שסגרו אותן.
 • ניתן להפיק חשבונית זיכוי על סמך חשבונית מס. בשיטה זו המחירים בחשבונית הזיכוי זהים למחירים בחשבונית המס, ולא ניתן לזכות אותה חשבונית פעמיים.
 • התוכנה מונעת קליטה כפולה של אותה חשבונית רכש.
 • המערכת כוללת התרעות וחסימות במקרים של חריגה מקו אשראי, חריגה מקו אובליגו, יתרה שלילית במלאי, חריגה ממחיר מינימום.
 • חישוב אובליגו יכול להתייחס גם ליתרת ההזמנות.

חשבונית מטריצה

ניתן להפיק חשבונית הכוללת מספר פריטים בשורה אחת. המטריצה של הפריטים יכולה להיות חד ממדית (לדוגמה: עטים במספר צבעים) או דו-ממדית (לדוגמה: חולצה במספר מידות ובמספר צבעים). החשבונית יכולה לכלול מספר מטריצות שונות.

הזמנה

 • תיקון הזמנות שהופקו: ניתן להוסיף שורות להזמנה או למחוק שורות בהזמנות פתוחות.
 • בעת הפקת הזמנות רכש התוכנה בודקת שאין חריגה מהתקציב שנקבע.

חשבונית מס ריכוז

 • בעת הפקת חשבונית ריכוז ניתן למחוק שורות.
 • ניתן לדפדף במסמכי ריכוז שהופקו. על המסך תופיע גם שיטת הדפסת חשבונית ריכוז.

רשתות שיווק

 • המשתמש יכול להוסיף רשתות חדשות לרשימה.
 • ניתן ליצור העתק לדיסקט ולחשבוניות שהופקו בעבר.
 • ניתן לשלוח

מסמכי יבוא

 • ניתן להעמיס עלויות בגין כל שורה בכל מסמך על כל שורה בכל מסמך אחר.
 • נתוני הנהלת החשבונות מתעדכנים אוטומטית בעת רישום עלויות ההובלה, האחסנה והשחרור.
 • מחיר FOB נשמר כמחיר קניה אחרון גם לאחר העמסת עלויות. ניתן להפיק דוחות המציגים את המחיר המקורי (FOB), ואת השינוי ההדרגתי במחיר הפריט בהתאם לעלויות המצטברות.
 • מחיר הפריט לאחר העמסת עלויות נשמר ברשומת הפריט.
 • שדה אסמכתא כולל 9 תווים לרישום מספר רשומון.

מסמכי יצוא

 •  ניתן לעצב באמצעות מחולל המסמכים את מסמך ה-Packing List. כל הנתונים במסמך זה נשמרים וניתן לשחזרם בכל עת.

מחולל מסמכים

 • ניתן לקבוע באיזה מקום בדף יודפס כל חלק של המסמך.
 • ניתן לבחור את הגופן (פונט) של כל חלק במסמך ואת התכונות הגראפיות (הדגשה, קו תחתון, מרכוז, מסגרת וכד’).
 • הדפסת המסמך יכולה להתבצע לאורך הדף או לרוחב הדף.
 • אין הגבלה לגבי מספר הפריטים במסמך. הדפסת מסמך יכולה להתפרש על פני מספר עמודים. ניתן לבחור האם בכל העמודים התוכנה תדפיס בחלק העליון של המסמך את פרטי הלקוח.
 • ניתן לכלול במסמך קבצי תמונות (לדוגמה: לוגו של החברה).
 • שורת פריט יכולה להתפרש על פני מספר שורות המציגות נתונים נוספים לפריט.
 • למחולל המסמכים חיפוש מהיר לאיתור שדות. כמו כן מציגה התוכנה את השדות השכיחים לנוחות המשתמש.
 • ניתן לעצב פורמט הדפסה למסמכים ולמנות בשיטה המקוצרת.
 • התוכנה כוללת דוגמאות שונות של מסמכים שעוצבו בבית חשבשבת (תעודת משלוח, חשבונית ועוד) על פי דוגמאות שכיחות. מסמכים אלו יכולים לשמש כבסיס לעיצוב המסמך. כמו כן, ניתן לייצא ולייבא  פורמטי הדפסה ולהעבירם בין משתמשים.
 • ניתן לבחור את הטורים שיופיעו במסמך, ובאיזה סדר יופיעו הטורים. כמו כן ניתן להוסיף טורים שהם תוצאה של טורים אחרים (כגון: מחיר בתוספת מע”מ).
 • ניתן לקבוע את סדר הטורים בהדפסת המסמך.
 • מחולל המסמכים כולל שדות שהוגדרו כנתוני עומק (drill down). בעת הצגת מסמך למסך ניתן לבחור בשדות אלו והתוכנה מציגה מידע נוסף. לדוגמה: בהפקת חשבונית על סמך תעודת משלוח ניתן לבחור בשדה אסמכתא 2 ולגשת ישירות לתעודת המשלוח.
 • קיימת אפשרות של הצגת שדות סיכום מיוחדים (ממוצע, מקסימום, מינימום).
 • ניתן להוסיף שדות נוספים שהוגדרו ברשומת הלקוח או ברשומת הפריט לפורמט הדפסה.
 • ניתן להוסיף מסגרות, צבעים, וקוים מפרידים בין השורות (קו בסוף קטע, קו מתחת לכותרת, קווים מפרידים או ללא קווים).

 • בעת הפקת מסמכים ניתן להדפיס מסמכים נלווים. לדוגמה: הדפסת כתב אחריות או הוראות שימוש במוצר בעת הפקת חשבונית מס.

  עמלות לסוכנים

 • התוכנה מחשבת את העמלות המגיעות לסוכני המכירות ועוקבת אחר תשלומי העמלה. העמלות מוצגות על המסך, והמשתמש קובע את הסכום המאושר לתשלום. אם משלמים עמלה חלקית, התוכנה תציג את היתרה לתשלום בפעם הבאה.

המלצות להזמנות רכש

 • ניתן להפיק המלצות להזמנות רכש בשיטות שונות: הכמויות הדרושות להשלמת רמת המלאי של הפריטים שהגיעו לנקודת ההזמנה, הכמויות שנמכרו בשבוע האחרון וכד’.
 • בעת הצפייה בהמלצות להזמנות ניתן לראות את המחירים של כל הספקים.
 • לאחר שבודקים ומתקנים במידת הצורך את ההמלצות להזמנות, ניתן להפוך אותן להזמנות רכש בלחיצת כפתור.

ייצור וניהול מלאי

 • תכנון תהליך העבודה ברמת רצפת הייצור לוקח בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים:  הזמנות מלקוחות, עומס מכונות, כוח אדם פנוי, חומרי גלם במלאי, הזמנות רכש.
 • בעת תכנון הייצור התוכנה מאתרת פריטים חסרים וממליצה להחליפם בפריטים חליפיים.
 • במסמכים “הוראת עבודה” ו- “דוח ייצור” ניתן להקצות מכונות ועובדים באופן גרפי באמצעות לוח גאנט.  כאשר מציגים את לוח הגאנט, ניתן לראות את הוראת העבודה הקשורה לכל משבצת.

קבלה

 • נוספו המסמכים: קבלת שק חוזר והפקדת שקים חוזרים.
 • אין הגבלה למספר השקים בקבלה ובחשבונית מס/קבלה.
 • התוכנה מקושרת לש.ב.א עבור סליקה של כרטיסי אשראי.
 • ניתן לבצע זיכוי חלקי לעסקת תשלומים בש.ב.א.
 • נוסף המסמך קבלת תרומה (עבור מלכ”ר).
 • ניתן לסגור החשבוניות באופן חלקי (תשלום על חשבון).
 • בעת קבלת תשלום במט”ח, התוכנה רושמת את הסכום המלא של המט”ח כנגד חשבון הייצוא, ורושמת פקודת יומן נוספת עבור העמלה לבנק.
 • התוכנה מטפלת במקרים בהם החיוב נעשה במטבע אחד והתשלום במטבע אחר (לדוגמה, חשבון בין יפני ששולם ביורו).
 • שקים חוזרים מעדכנים את יתרת החוב של הלקוח.

ישראכרט שק

 • חשבשבת כוללת מערכת לבדיקת שקים. הבדיקה מתבצעת באמצעות מערכת האינטרנט ב- 2 שלבים: בעת רישום נתוני השק מתבצעות בדיקות ראשוניות בתוכנה על פי פרמטרים שנקבעו ע”י חברת ישראכט שק. בהעדר שגיאות נשלחים נתוני השקים לחברה אליה העסק קשור. החברה הנ”ל עורכת בדיקות נוספות ומחזירה הודעת אישור או דחייה. בדיקות אלו מהוות מעין תעודת ביטוח לשק. להפעלת אפשרות זו בתוכנה יש ליצור קשר עם חברת ישראכרט שק.

דוחות

 • ניתן להפיק דוחות עם יכולת ניתוב פנימה (Drill down). לדוגמה: מפיקים מאזן בוחן, כאשר בוחרים בשורה במאזן הבוחן, התוכנה מציגה כרטסת של החשבון, וכאשר בוחרים באחת השורות בכרטסת, התוכנה מציגה את החשבונית או את הקבלה שיצרה את התנועה.
 • ניתן להפיק דוחות לאמצעי הפלט הבאים: מסך, מדפסת, פקס, קובץ חיצוני (ASCII, HTML, XML, ODBC).
 • ניתן להעביר את נתוני הדוחות לתוכנות הבאות: Excel, Word, Acrobat PDF.
 • ניתן להעביר נתונים לתוכנת Excel 2007 כך שהדוח לא יוגבל ל- 64,000 רשומות בלבד.
 • ניתן לשמור ספריית דוחות הכוללת ברירות מחדל למרבית הדוחות הקבועים בתוכנה (אינדקס חשבונות, מאזן תנועות וכו’).
 • בכל מקום בתוכנה כאשר לוחצים על המקש הימני של העכבר מוצגת רשימת דוחות בקליק. בוחרים את הדוח מתוך רשימה זו ומפיקים אותו בקליק אחד. המשתמש קובע אילו דוחות יהיו כלולים ברשימת הדוחות בקליק.
 • ניתן להתייחס לחשבונות פעילים וחשבונות לא פעילים.
 • דוח לביקורת נתונים באמצעות WizRule – ניתן לייצא את נתוני הנה”ח ומלאי לבדיקה באמצעות כריית נתונים.
 • חשבשבת כוללת דוחות המבוססים על תוכנת WizWhy  לכריית נתונים (data minning) מבית חשבשבת: דוח אחד מפרט מה מאפיין את הלקוחות שמאחרים בתשלום במידה הרבה ביותר, ודוח שני מציג את החוקים שמאפיינים לקוחות שנוטשים.

אשף מחולל דוחות

 • ניתן לשלוף נתונים מכל קובץ (חשבונות, פריטים, תנועות הנה”ח, תנועות מלאי, תנועות קופה, וכו’).
 • ניתן להגביל את חתך הדוח על פי כל נתון. לדוגמה: לקוחות באזור הצפון, שסך הקניות שלהן ברבעון האחרון מעל 10,000 ₪.
 • הגדרת החתך יכולה לכלול תנאים לוגיים (and, or, not כולל סוגריים).
 • ניתן למיין ולסכם הנתונים על פי קביעת משתמש.
 • הדוח יכול לכלול גם תנועות הקיימות במאגר זמני.
 • לאחר שמגדירים דוח ניתן לייצא את ההגדרה למשתמש אחר. באופן דומה, כאשר נתקלים בבעיה בבניית דוח, יכול מדריך חשבשבת לקבל מהמשתמש את הדוח באמצעות דואר אלקטרוני, לתקן את הדרוש תיקון, ולהחזיר את הדוח התקין ללקוח.
 • בעת הגדרת הדוח ניתן לקבוע איזה שדות יוצגו למשתמש שיפיק את הדוח (לדוגמה: חתך התאריכים). בעת ההפקה המשתמש הסופי ירשום רק חתך תאריכים והדוח יופק בהתאם לחתך שנקבע בעת הגדרת הדוח ובהתאם להגבלת התאריכים שנרשמה בעת ההפקה.
 • ניתן לעצב את הדוחות מבחינה גראפית: הדפסה לרוחב ולאורך, סיכומים ברקע שונה וכד’.
 • הפרש ימים – קיימת נוסחה המחשבת הפרשי תאריכים, לדוגמה: הפרש בין תאריך תשלום בפועל לתאריך ערך.
 • ניתן להציג בדוחות נתוני עומק (drill down) עד לרמת המסמך, כפי שהודפס במקור (יכולת זו להציג את המסמך כפי שהודפס במקור ייחודית לחשבשבת).
 • מחולל הדוחות כולל עשרות דוחות שנבנו לבקשת משתמשי חשבשבת.

דוגמאות למסמכים שהודפסו בתוכנת חשבשבת

הצעת מחיר הכוללת תמונות של המוצרים:

 153

חשבונית הכוללת הערות ולוגו:

154

תעודת משלוח הכוללת מטריצה:

155