שחזור חברה במסד הנתונים MS SQL

עבודה שוטפת בתוכנה המתעדת פעילות חשבונאית מחייבת, על פי הוראות ניהול ספרים, ביצוע גיבויים. הגיבוי שומר את כל נתוני החברה לרבות תנועות הנהח, אינדקסים ומסמכים. מסמך מפורט בנושא גיבויים ניתן למצוא באתר חשבשבת בכתובת הבאה:

https://hash.co.il/news/backuphashwin.pdf
לכל חברה נשמר קובץ גיבוי נפרד. שם קובץ הגיבוי מורכב בדר”כ משם מסד הנתונים (או שם מסד הנתונים ותאריך הגיבוי) בסיומת BAK.

לעיתים מתעורר צורך לבצע שחזור לנתוני החברה. מהו שחזור?
שחזור היא פעולה בה מעלים קובץ גיבוי חזרה למחשב או למחשב אחר. הסיבות לביצוע שחזור הן:

 1. העברת גיבוי לרואה החשבון של החברה.
 2. העלאת גיבוי של חברה שנמחקה.
 3. דריסת נתוני חברה קיימת בשל שיבוש בנתוני החברה כתוצאה מבעיה בדיסק.
 4. שכפול חברה.

טרם ביצוע השחזור, יש לוודא שמהדורת חשבשבת מותקנת בתחנה בה מעונינים לבצע שחזור.

להפעלת התוכנית יש לבחור בשולחן העבודה בקובץ: HsRestore.  כעת יופיע החלון הבא:

hsrestore

 

תוכנית שחזור חברות לשרת SQL מסייעת לבצע שחזור לחברה. התוכנית בודקת שהחברה אינה קיימת בספרית החברות טרם ביצוע השחזור. להלן הסברים אודות הסעיפים השונים בחלון זה:

 • מחיצת יעד לשחזור (על SqlServer) –  בסעיף זה מציינים את המחיצה אליה יועתק מסד הנתונים של החברה המשוחזרת. כברירת מחדל מוצגת המחיצה המשותפת בשרת/בעמדה בה נשמרים מסדי הנתונים.

  לבחירת מחיצה אחרת בוחרים בכפתור בחר.

   אם מעוניינים לשוב למחיצת ברירת המחדל יש לצאת ולהיכנס מחדש לתוכנית.

 • קובץ לשחזור (מ SqlServer) – בסעיף זה בוחרים את קובץ הגיבוי שמעונינים לשחזר באמצעות כפתור בחר. קובץ השחזור חייב להימצא במחיצה המשותפת שעל השרת. לכן, אם קובץ הגיבוי נמצא על אמצעי חיצוני (דיסק ניד, DOK, DVD) יש להעתיקו תחילה לשרת או לחברו פיזית, במידת האפשר, לשרת ורק לאחר מכן לבצע פעולה זו.
 • שם מסד הנתונים – במחיצה זו רושמים את שם מסד הנתונים שיוצר בספרית החברות בעת שחזור הקובץ. שם מסד הנתונים נרשם בלועזית.
 • שם חברה (חשבשבת) – שם החברה כפי שתופיע בספרית החברות בחשבשבת. ניתן לרשום שם בעברית.
 • איפוס נתוני החברה המשוחזרת – מסמנים סעיף זה אם מעונינים לשחזר אך ורק אינדקסים והגדרות ללא תנועות (הנהח, שיווק, מלאי, קשרי לקוחות וכו’).

להמשך בוחרים בכפתור הפעלה.

חשבשבת תבצע שחזור לקובץ ותוסיף את החברה לספרית החברות רק בהתקיים כל המצבים הבאים:

 1. חברה בשם זה אינה מופיעה בספרית החברות.
 2. אין מסד נתונים בשם זה במסד הנתונים MS SQL SERVER.
 3. קובץ הגיבוי מכיל נתוני חברה מתוכנת חשבשבת ERP.

לתשומת לבכם: פעולת השחזור משחזרת את נתוני החברה בלבד ללא פורמטי ההדפסה ודוחות שנבנו במחולל הדוחות. אם ברשותכם קבצי גיבוי של המחוללים השונים יש לקלוט אותם לחשבשבת בנפרד באמצעות הסעיף יבוא קבצים במחולל הדוחות ויבוא קבצים במחולל המסמכים.