שאלות נפוצות

גיבויים

דוח מעמ מקוון

דוח ניכוי במקור, מערכת 1000, מבזק

הקמת חברה, הסבת נתונים והעברת נתונים מחברה לחברה

מהדורה 2015

מהדורת 2010

ממשקים

מעבר שנה 2019

קבצים אחידים

שאלות נפוצות

שבא

חשבונית דיגיטלית

תמחיר וביקורת