שיפורים במהדורה 2017

 

חדש !!!   שדה קוד תמחיר במלאי
שדה קוד תמחיר נוסף למערכת השיווק והמלאי.
בכרטיס פריט נוסף השדה קוד תמחיר (בצד ימין של המסך מטה לאחר % הנחת מבצע).
במסמכים נוסף שדה קוד תמחיר בלשונית פרטי פריט. כמו כן יש אפשרות להוסיף לשורות הפריטים באמצעות הגליון הדינמי את השדות: קוד תמחיר ושם קוד תמחיר.

הסבר לשימוש בקוד זה ראו נא תחת סעיף דוח תמחיר חדש, בהמשך מסמך זה.

חדש !!   חלוקת הכנסות והוצאות לסניפים

בעסקים בהם יש חלוקה של עובדים לפי סניפים או לפי פרוייקטים, ניתן להגדיר מראש שכל המסמכים שמפיק עובד מסויים יחייבו כרטיסי הכנסות או הוצאות של הסניף או הפרוייקט, וזאת כדי שהוצאה או הכנסה תירשם אוטומטית בכרטיס של סניף (או מחלקה או פרוייקט) במקום בכרטיס כללי. אין צורך לפתוח סוג תנועה לכל אחד מהם. בעת הפקת מסמך מכירה או רכש, התוכנה תדע לרשום את ההוצאה או ההכנסה לכרטיס המתאים.

היכן מגדירים?  בחלון הגדרות > שמות סניפים נוספו הסעיפים: חן הכנסות חייבות, חן הכנסות פטורות, חן הוצאות. עסקים שהגדירו בעבר מבצעים שקישרו סניף לכרטיסי הכנסות / הוצאות מסוימים יכולים לוותר על הגדרה זו.

כאשר מפיקים מסמכים, התוכנה שולפת את ההגדרה של כרטיס הכנסות/הוצאות לפי סדר העדיפות הבא:

  1. הכנסות/הוצאות מהתנועה (שהמשתמש הקליד ידנית במסמך בלשונית פרטי פריט או
    מסעיף הכנסות/הוצאות מרשומת פריט).
  2. הגדרת הכנסות/הוצאות מהסניף.
  3. ההגדרה מסוג התנועה.

ברירת מחדל לפרטים בהעברה ישירה

נוספה אפשרות להגדיר ברירת מחדל לשדה פרטים בעת הפקת העברה ישירה לבנק. ברירת מחדל זו תירשם גם בשדה פרטים של פקודת היומן.

איך מבצעים? במסך הגדרות קופה-כללי (הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות קופה) רושמים את הפרטים הרצויים.

שליפת מחיר מחדש בהחלפת לקוח/ספק במסמך שיווק ורכש

נוספה אפשרות לשליפת מחיר אוטומטית מחדש כאשר מחליפים מפתח חשבון במסמכי שיווק ורכש. סעיף זה נוסף כדי לוודא כי החלפת לקוח /ספק בחשבונית תשלוף גם את המחיר מחדש, וזאת כדי שתוכלו למצוא פערים בין מחיר הלקוח הרגיל לבין זה שניתן בחשבונית הנוכחית. עסקים יכולים לעקוב אחר שינויי המחיר שעובדים מבצעים בעת הפקת חשבוניות על סמך ההפרש בין המחיר הרגיל ללקוח לבין המחיר שנרשם במסמך הנוכחי.

אם לא מסמנים אפשרות זו, תוצג למשתמש הודעה: האם לשלוף מחירים מחדש?  במקרה זה יתכן שהמחיר שמופיע במסמך יהיה שונה מהמחיר שהובטח ללקוח/ספק.

איך מבצעים הגדרת שליפת מחיר מחדש? במסך הגדרות כלליות (הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי) מסמנים את הסעיף

חדש!!! שם קוד מיון בכרטיסי חשבון וכרטיסי פריט

תחת השדה קוד המיון מופיע כעת השם של קוד המיון גם בחשבונות וגם בפריטים

ביטול הדפסת פרטי חשבוניות עסקה בהפקת קבלה

אפשרות זו מיועדת ללקוחות שעובדים על בסיס מזומן, ולא מעוניינים שבעת הפקת קבלה ירשמו בתחתית המסך פרטי חשבוניות העסקה שנסגרו בגין תשלום זה.

איך מבצעים? במסך הדפסת מסמכים-המשך (הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי>הדפסת מסמכים – המשך) בסעיף: קבלות על בסיס חן עסקה – לסמן את האפשרות > לא להדפיס פרטי חשבונות העסקה.

 

הצגת  עוסק מורשה שנפתח כפול

בעת רישום מספר עוסק מורשה בכרטיס חשבון, התוכנה מבצעת בדיקה האם מספר זה כבר קיים בכרטיס חשבון אחר.  אם המספר קיים מוצגת ההודעה: מספר עוסק מורשה שהוקלד מופיע בחשבון/ות נוסף/ים.

ניתן לבחור באפשרויות הבאות:
ביטול – על מנת לחזור לכרטיס החשבון ולתקן את מספר העוסק מורשה.
המשך – אם הדבר תקין (לדוגמה הכרטיס הוא באיחוד עוסקים).

עתה התוכנה תציג את החשבונות הנושאים מספר עוסק מורשה זהה.

הרשימה תוצג  על המסך.  בחלון זה ניתן לבחור בהדפסת הדוח.


פרטי חשבון בנק

בעת רישום פרטי חשבון בנק בכרטיס חשבון (פעולות נוספות > פרטי חשבון בנק/קבלות) מתבצעת בדיקה האם מספר זה כבר קיים במערכת. אם פרטי הבנק כבר קיימים, מוצגת ההודעה:  מספר חשבון בנק שהוקלד מופיע בחשבון/ות נוסף/ים.

ניתן לבחור באפשרויות הבאות:
ביטול – על מנת לחזור לכרטיס החשבון ולתקן את פרטי הבנק.
המשך – אם הדבר תקין (לדוגמה רשתות שיווק בהן התשלום מתבצע מחשבון בנק אחד).

הצגת רשימה – המערכת תציג את הכרטיסים הנוספים בהם מופיע חשבון בנק זה.
במקרה זה, יוצגו הנתונים בדוח על המסך. בחלון זה ניתן לבחור בהדפסת הדוח.

התאמת בנק – איתור מטבע שונה ממטבע התחשבנות

בסעיף איתור ומחיקת התאמות בנק נוספה האפשרות:
רק התאמות המכילות תנועות ספרים בהן המטבע שונה ממטבע התחשבנות.

סעיף זה מיועד ללקוחות המבקשים לאתר לפי מפתח חשבון רק התאמות המכילות תנועות בספרים בהן המטבע שונה ממטבע ההתחשבנות.

 

הצגת חתימה דיגיטלית במסמכי PDF
ניתן לצרף אישור חתימה דיגיטלית למסמכים דיגיטאליים שנשלחים ללקוחות באמצעות דו”אל. החתימה מתווספת לחלק העליון של המסמך ונראית כך:

ההגדרה מתבצעת באופן הבא: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי. בוחרים בלשונית הגדרות כלליות. בצד שמאל של המסך, בסעיף דוא”ל למסמכים מסמנים את הסעיף: הצגת חתימה דיגיטלית במסמכי PDF.
יש להכנס ולצאת מוכנת חשבשבת על מנת שהעדכון יכנס לתוקף.

 

חשבון קבלה תרומה

כאשר מלכ”רים מקבלים תרומות הם מזכים את התורם ובמועד מאוחר יותר מחייבים את כל התורמים ומזכים כרטיס תקבולים מתרומות. יש מקרים בהם התורמים רוכשים שירותים ומוצרים מהמלכ”ר בנוסף לתרומות. במקרים אלה קשה לדעת אם התורם חייב כסף עבור שירותים שרכש (משום שהוא ביתרת זכות עקב התרומה). כדי לפתור נושא זה נוסף המסמך: חשבון קבלה תרומה. מסמך זה רושם את התרומה כמו בקבלה ובנוסף לכך נוספת פעולה של חיוב כרטיס התורם וזיכוי כרטיס התקבולים (כמו חשבון של מלכ”ר).

שבא
נוספה אפשרות להפיק קבלת אשראי במט”ח (נוסף למטבע $). שיפור זה רלוונטי במיוחד לעסקים שמקבלים תשלומי אשראי  באירו


תשלומים באמצעות מערכת
Credit Guard

ניתן לעבוד בחשבשבת, בחנות הוירטואלית ובמערכת החוזים באמצעות CreditGuard (הסליקה במערכת זו עומדת בדרישות תקן PCI). הסבר מלא הופיע במהדורה קודמת.


חדש !!  טיפול חשבונאי חדש בפרוייקטים הנמצאים בסטטוס ‘בביצוע’ בעת מעבר שנה (פרוייקטים שלא הסתיימו)

תאור הבעיה:

כאשר בונים בניין או מבצעים פרויקט תשתית, העבודה נמשכת לרוב מעל שנה. במקרים אלה שלטונות המס מכירים בהוצאות לפי התקדמות הביצוע או רק כאשר מפיקים חשבונית מכירה. כלומר, ההוצאות במהלך הפרויקט נרשמות בכרטיס חו”ז (במקום בכרטיס הוצאות). אולם, לדיווח  מע”מ מקוון יש לרשום אותן לחובת כרטיס הוצאות. כדי להתגבר על הבעיה, החשבים בחברות קבלניות נוהגים לרשום בסוף השנה תנועות יומן שמעבירות מכרטיסי ההוצאות לכרטיס חו”ז. חשבים רבים התלוננו על שיטת עבודה זו. לכן, מעתה ניתן לנהל את הישום של העבודות בביצוע באופן הבא:

נוספו ששה חשבונות ראשיים:
1. הכנסות חייבות מעמ עבודות בביצוע
2. הכנסות פטורות מעמ עבודות בביצוע
3. הוצאות עבודות בביצוע
4. הכנסות חייבות מעמ שהועברו מעבודות בביצוע
5. הכנסות פטורות מעמ שהועברו מעבודות בביצוע
6. הוצאות שהועברו מעבודות בביצוע

שיטת העבודה:

כל זמן שהעבודות בביצוע, רושמים את ההכנסות וההוצאות לכרטיסי חשבון עם אחד משלושת החשבונות הראשיים 1-3 לעיל. כאשר מכירים בהכנסות, רושמים (ידנית) תנועות יומן שמעבירות משלושת החשבונות הראשונים לשלושת החשבונות בסעיפים 4-6 לעיל.

וכיצד התוכנה מתייחסת אליהם בנושאי דיווח למעמ, מקדמות והעברת הכנסות?

שלושת החשבונות הראשיים 1-3 לעיל:

נכללים בדו”ח מע”מ
לא נכללים במקדמות.
לא נכללים בהעברת שנה.

 

שלושת החשבונות הראשיים 4-6 לעיל :

לא נכללים בדוח מע”מ.
נכללים במקדמות.
נכללים בהעברת שנה.

בעת רישום תנועות יומן נוספה הבדיקה הבאה: תנועות יומן לחובת או לזכות חשבון ראשי 4 – 6 חייבות להיות כנגד חשבון ראשי 1 – 3.

השיטה הנ”ל מתאימה לעבודות חדשות. עבודות שכבר נרשמו לפי השיטה הקודמת (ועדיין לא הסתיימו) יש להמשיך ולנהל בשיטה הישנה, עד לסיומן או לשנות את החשבון הראשי בכרטיסי ההוצאות להוצאות עבודות בביצוע. כמובן, מי שהשיטה החדשה אינה נראית להם, רשאים להמשיך לרשום פקודות יומן בשיטה הקיימת.

 

חדש !!  מסמכי רכש עם מעמ תשומות 2/3 ומעמ תשומות 1/4

אין צורך לחשב ידנית מעמ 2/3 לכל כלי רכב בנפרד

בהפקת מסמכי רכש הכוללים מעמ תשומות המוכר חלקית (2/3 או 1/4 דלק או טלפון) ניתן לשנות את סוג התנועה. לאחר רישום פרטי המסמך בוחרים בתפריט פעולות נוספות > מעמ > שינוי מעמ. בחלון שינוי % מעמ מסמנים את הסעיף הרלוונטי: מע”מ 2/3 או מע”מ 1/4, בסעיף סוג תנועה חייב במע”מ משנים לסוג התנועה המתאים .

 

שימו נא לב:  אם רושמים חשבונית המפרטת מספר רב של כלי רכב לדוגמא, ומעוניינים שהתוכנה תחשב אוטומטית הוצאה נכונה לכל רכב בנפרד– עליכם להגדיר, כמובן, את כרטיס ההוצאה לכל רכב בפריט עצמו.

חשבונית עם מע”מ אפס לחברות באיחוד עוסקים

כאשר חברה באיחוד עוסקים מפיקה חשבונית מס לחברה אחרת באיחוד, היא רשאית להפיק את החשבונית עם מע”מ רגיל או עם מע”מ בשיעור 0 (כמובן, ההחלטה איזו שיטה עדיפה צריכה להתקבל ע”י החברה ורואה החשבון שלה, ולא ע”י מדריכי חשבשבת). סעיף זה מיועד לחברות באיחוד עוסקים שמעדיפות את השיטה לפיה חשבוניות המס במקרים אלה הן עם מע”מ 0.

במקרה זה יש לפעול באופן הבא:

  1. מגדירים סוג תנועה חדש שבו כרטיס מעמ עסקאות עם אחוז מעמ אפס – כרטיס זה ישמש כחשבון נגדי אינפורמטיבי.
  2. 2.      בעת הפקת מסמך לחברה באיחוד בוחרים בתפריט פעולות נוספות בסעיף > מע”מ > שינוי מע”מ

משנים את אחוז המע”מ ל- 0 ורושמים את סוג התנועה שהגדרנו בסעיף הקודם.

  1. תנועה זו לא תופיע בדוח מעמ מקוון, שכן תנועות בין חברות הנכללות באיחוד העוסקים לא מופיעות בדוח.

מאזן בוחן

למאזן בוחן נוסף הסעיף תנועות העברת הכנסות (במהדורות קודמות ניתן היה לסמן את הסעיף: לכלול תנועות העברת הכנסות)

האפשרויות הן:

ברירת מחדל אם התבצעה העברת הכנסות ליום האחרון של הדוח המבוקש, אזי תנועות העברה זו לא יילקחו למאזן, כדי שההוצאות וההכנסות לשנה זו יוצגו בדוח.

 

כולל תנועות העברת הכנסות הדוח יחשב את יתרות הפתיחה של הכרטיסים התוצאתיים, כך שיכללו את העברת ההכנסות שהתבצעה.
הערה: אם התבצעה העברת יתרות לתקופה אזי יתרת הכרטיסים התוצאתיים תהיה אפס.
לא כולל תנועות העברת הכנסות הדוח יתעלם מתנועות העברת הכנסות בכל השנים.
כולל תנועות העברת הכנסות עד תאריך הדוח יכלול תנועות העברת הכנסות רק עד התאריך שנרשם על ידכם בסעיף זה. לדוגמה: התבצעה העברת הכנסות לשנת 2015 ומעוניינים לחשב דוח רווח והפסד לשנת הכספים 2015. במקרה זה נבקש כולל תנועות העברת הכנסות עד לתאריך 31/12/14.


 

חדש !!!  דוח תמחיר

קיבוצים (וארגונים אחרים) מפיקים דוח תמחיר שכולל תנועות הנה”ח ותנועות מלאי. עד עתה בתנועות המלאי קודי התמחיר נרשמו בשדה סוכן, והדוח המלא הופק באמצעות תוכנת אופיס סקאלה.

שיטת עבודה זו סבלה משני חסרונות: ראשית, ישנם מחשבים בהם תוכנת אופיס סקאלה (שמבוססת על אקסל) לא פועלת כהלכה (עקב בעיות התאמה של גירסאות התוכנות של מייקרוסופט), ושנית, השימוש בשדה סוכן כדי לציין את קוד התמחיר לא היה נוח.

במהדורה החדשה תנועות המלאי כוללות את שדה תמחיר, כך שניתן לרשום את קוד התמחיר בשורות של החשבונית בדיוק כפי שרושמים אותו בתנועות הנה”ח.

בעת הפקת דוח תמחיר נוספה אופציה לכלול את תנועות מלאי.

כמו בדוח שהופק באופיס סקאלה, כאשר הדוח כולל תנועות מלאי, אזי תנועות יומן שנוצרו ממסמכי שיווק ורכש אינן נכללות בדוח התמחיר (כדי למנוע כפילות נתונים).

יתרון נוסף בדוח החדש: הדוח שהופק באמצעות אופיס סקאלה הציג הכנסות והוצאות ישירות בלבד. הדוח החדש כולל גם ההכנסות והוצאות עקיפות. דבר זה רלוונטי, לדוגמה, כאשר דוח התמחיר כולל הוצאות הנה”ח. מומלץ לרשום הוצאות כאלה בקוד תמחיר של הוצאות עקיפות ולהעמיס אותן על מרכזי התמחיר לפי מספר התנועות.

אם רוצים להפיק דוח תמחיר כפי שהיה באופיס סקאלה, יש להפיק אותו באמצעות דוח מטריצה (באשף הדוחות).

בעת הפקת הדוחות הנתונים נשלפים באופן הבא:
קוד התמחיר נשלף מהשורה (אם אין קוד תמחיר בשורה, התנועה לא נכללת בדוח)
חשבון הכנסות / הוצאות נלקח מתנועת המלאי, ואם אין – מהחשבון המתאים מרשומת הפריט, ואם גם שם לא הוגדר הוא נקבע לפי בררות המחדל שנרשמו בסעיף: הגדרות > כרטיסי הכנסות/הוצאות לדוח תמחיר.

 

איחוד נתוני חברות לצורכי תמחיר

בגרסת 2017 ניתן להפיק דוחות על נתונים מאוחדים של כמה חברות באמצעות תוכנת חשבשבת.

יש לבצע פעם אחת פעולה מקדימה שבה קובעים את רשימת החברות שיאוחדו ואת החברה שבה יבוצע האיחוד. בחברה זו, שהיא חברת חשבשבת רגילה, ניתן להפיק את דוחות תמחיר הנה”ח ומלאי (איתור תנועות, מאזן לפי קוד תמחיר, מאזן לפי חשבון, מטריצה).

ניתן להקים כמה חברות לאיחוד נתונים, כאשר כל חברה מאחדת קבוצת חברות אחרת.

מחוללי דוחות ואשף חדשים

בתפריט מחולל דוחות תחת הסעיף כללי נוסף סעיף חדש: תמחיר הנה”ח ומלאי.
סעיף זה כולל 3 דוחות חדשים:
איתור תנועות ותמחיר – דוח במבנה כרטסת המתייחס לקודי תמחיר (הנה”ח + מסמכים)
מאזן חשבונות / הכנסות – דוח במבנה מאזן המתייחס לקודי תמחיר (הנה”ח + מסמכים)
מאזן קודי תמחיר – מציג קוד תמחיר ויתרה לפי חתך תנועות

כמו כן נוסף מחולל מטריצה חדש: איתור תנועות ותמחיר. להפקת הדוח בוחרים באשף הדוחות > טבלת ציר (מטריצה) > איתור תנועות ותמחיר. דוח זה מציג תנועות הנה”ח ומסמכים המכילות קודי תמחיר.

ביטול עדכון בעקבות ספירה

ניתן מעתה לבטל עדכון בעקבות ספירה שהופק גם בעת דפדוף במסמכי העדכון שהופקו. הביטול מתבצע באופן הבא:
במסמך עדכון בעקבות ספירה בוחרים בכפתור קובץ קבוע.
בתפריט פעולות נוספות בוחרים באפשרות  ביטול עדכון בעקבות ספירה שהופק.

חוזים

פעולות נוספות > רשימת טיוטות עם נתוני אשראי שגויים
לאחר הפקת טיוטות ניתן לצפות בטיוטות עם נתוני אשראי שגויים מהסיבות הבאות:
1. תוקף – חודש ושנה
2. מס’ כרטיס – ריק או לא תקין

להצגת החוזים בהם נתוני האשראי שגויים בוחרים:
בחוזה רגיל בוחרים פעולות נוספות > רשימת טיוטות עם נתוני אשראי שגויים.

בקבוצת חוזים בוחרים בלשונית רשימת החוזים הכלולים בקבוצה בתפריט פעולות נוספות > רשימת טיוטות עם נתוני אשראי שגויים.

קשרי לקוחות CRM

הצגת פעילות אחרונה בכל הלקוחות
לתפריט הראשי של קשרי ללקוחות נוסף הסעיף פעילויות אחרונות בכלל הלקוחות.
בחירה בסעיף זה מציגה את כל הפעילויות הקיימות (פתוחות וסגורות) במערכת קשרי לקוחות.
המסך מוצג גם מתוך תפריט פעולות נוספות > פעילויות אחרונות בכלל הלקוחות.

לכניסה לפעילות מסוימת מקליקים על השדה מזהה המופיע בצד ימין של הפעילות.
ניתן לבחור את השדות שיופיעו במסך באמצעות כפתור המשולש הטורקיז בצד בתחילת השורה הראשונה של הגליון הדינמי.
כמו כן, ניתן לשנות את חתך הרשומות המוצגות, ע”י בחירה בכפתור שינוי חתך בתחתית המסך.

השדות קוד מיון וחתך נוספו לחתך ולגליון הדינמי.

 

חיפוש
לחלון תוצאות החיפוש (7F / קליק ימני) נוסף בגליון הדינמי השדה פעיל/לא פעיל.

לתפריט הקליק הימני מכרטיס החשבון נוספה האפשרות כרטיס חשבון פוטנציאלי.

לקוחות פוטנציאלים

בתפריט פעולות נוספות של מסך לקוחות פוטנציאלים נוספה האפשרות שכפול לקוח פוטנציאלי.
יש לדפדף לחשבון אותו מעוניינים לשכפל ולבחור בתפריט פעולות נוספות >שכפול.
בשם החשבון של הלקוח החדש ירשם חשבון מועתק – יש לשנות את השם לשם הרצוי.
הגדרות משתמשים במערכת CRM

להזכירכם הגדרות המשתמשים מתבצעות מתוך מערכת CRM באמצעות פעולות נוספות > הגדרות > הגדרות כלליות.

בלשונית פרטים כלליים נוספו האפשרויות הבאות:
בדפדוף – לא להציג חשבונות לא פעילים
בחיפוש רגיל – לא להציג חשבונות לא פעילים.
כברירת מחדל מציגה חשבונות לא פעילים. יש לסמן את הסעיפים הנ”ל אם לא מעוניינים להציגם.

בלשונית הרשאות למשתמש נוספו האפשרויות הבאות:
שינוי רשומת פעילות סגורה שלי – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שהמשתמש יוכל לשנות פעילות לאחר שסומנה כפעילות סגורה.
שינוי רשומת פעילות פתוחה של משתמש אחר – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שהמשתמש יוכל לשנות רשומת פעילות של משתמש אחר. לאחר שמסמנים סעיף זה מוצג גם הסעיף הבא.
שינוי רשומת פעילות סגורה של משתמש אחר –אפשרות זו תוצג רק אם למשתמש יש הרשאה לתיקון רשומת פעילות פתוחה.
פעילות סגורה מופיעה באפור ובעלי הרשאה יכולים לערוך.
פעילות פתוחה תוצג לקריאה בלבד או כרשומה פעילה על פי ההרשאות שנקבעו למשתמש.


פעולות אחרונות
לשונית חדשה בחלון הגדרות תצוגה למשתמש. באמצעות סעיף פעולות אחרונות קובעים אלו רשומות יופיעו במסך ‘פעילויות אחרונות בכלל הלקוחות‘ הגדרה זו הינה יחודית לכל משתמש.

הפקת מסמכים במערכת CRM

למערכת קשרי לקוחות נוספה אפשרות להפיק את המסמכים הצעת מחיר יצוא והזמנת יצוא לחשבון רגיל (האפשרות אינה קיימת לפוטנציאלי).
בשל ריבוי המסמכים שניתן כיום להפיק השתנה תפריט פעולות נוספות והוא כולל מעתה תת נושא מסמכים. לחיצה על אפשרות זו תציג את רשימת המסמכים שניתן להפיק.

קבצים/מסמכים מקושרים

כידוע לכל רשומת פעילות ניתן לצרף מספר קבצים מקושרים לדוגמה: מפרט של המוצר, מכתב הכולל פרטי הובלה ותנאי תשלום ועוד.

החל ממהדורה זו, בעת קישור מסמך לרשומת פעילות, נוספו גם השדות:
תאריך קישור
שם משתמש
התווסף שדה חדש –  הערות – בו תוכלו להוסיף הערות כרצונכם .
ניתן למיין את רשימת הקבצים המצורפים על ידי הקלקה על כותרת הטור.
להזכירכם, ניתן לסמן את הסעיף קבצים המקושרים לכל פעילויות הלקוח בכדי לראות את כל רשימת הקבצים שקושרו ללקוח.

 

פעילויות שבוטלו
בלשונית רשימת פעילויות במסך קשרי לקוחות נוסף בחלק התחתון של המסך השדה: כולל פעילויות שבוטלו. ברירת המחדל אינה כוללת ברשימת הפעילויות רשומות שבוטלו.

ממשקים חדשים

בסעיף > ממשקיםיבוא נתוני הנה”ח ו CRM > נוספו 2 ממשקים חדשים:

ממשק יבוא רשימות
ניתן לשלוף במקומות מסויימים בחשבשבת ערך מתוך רשימה (למשל, שמות סוכנים) מעתה ניתן לייבא באמצעות ממשק רשימות שיקושרו בתוכנה לשדות ספציפיים. לדוגמה: רשימת ערים, מיקודים, פרטים לפקודת יומן, הערות למסמכים ועוד.

ממשק יבוא הלוואות
החל ממהדורה 2016, חשבשבת כוללת מערכת ניהול הלוואות. המשתמש מכניס את לוח הסילוקין והתוכנה יוצרת פקודות יומן של הפרעונות הצפויים כולל עדכונים בגין הצמדה או שינוי ריבית פריים. אם לוח הסילוקין הוא לפי שפיצר והתשלום חודשי, ניתן להכניס את לוח הסילוקין ישירות בחשבשבת. אולם אם מבנה ההלוואה אינו סטנדרטי (לדוגמה, פירעון אחת לחודשיים), יש להעתיק את לוח הסילוקין שמקבלים מהבנק לגיליון אקסל ולאחר שבודקים שהנתונים תקינים, מייבאים אותם באמצעות הממשק הנוכחי למערכת ההלוואות של חשבשבת.

 

בסעיף > ממשקיםיבוא נתוני מלאי נוסף הממשק הבא:

יבוא שמות סוכנים / סניפים / מחסנים
באמצעות ממשק זה ניתן לייבא לחשבשבת שמות ונתונים נוספים לסוכנים, לסניפים ולמחסנים.
נתונים אלו מוצגים במקומות שונים בתוכנה, וגם תחת סעיף הגדרות > שמות לשדות.


ממשק קודי תמחיר

לממשק קודי תמחיר נוספה אפשרות ליבוא ממשק מסוג טקסט.

ממשקים חדשים במסופון 2
תוכנית מסופון2 היא תוכנית באמצעותה ניתן לקלוט ממשקים מחוץ לתוכנת חשבשבת.
התוכנית מיועד לעסקים הקולטים ממשקים באופן קבוע.

 

סוג ממשק הערות
ספירת מלאי ממשק לקליטת תנועות ספירת המלאי שהתבצעו.
על סמך מסמך זה מפיקים לאחר מכן עדכון בעקבות ספירה.
רשימות ממשק באמצעותו ניתן לקלוט רשימה של שדות טקסט, לדוגמה: רשימת ערים, רשימת פרטים להנה”ח, רשימת פרטים למסמכים ועוד.
שמות לסוכנים/מחסנים/סניפים ממשק באמצעותו ניתן לקלוט טבלת סוכנים, מחסנים וסוכנים. ניתן להציג את הטבלה מהשדות המתאימים (סוכן, מחסן, סניף) בתוכנה.
הלוואות ממשק זה מיועד לעסקים המשתמשים במערכת ההלוואות של חשבשבת.
במערכת הלוואות ניתן לרשום את כל תנאי ההלוואה: אסמכתא, תאריך, אינפלציה וכו’. לאחר מכן ניתן לייצר במערכת ההלוואות פקודות יומן אוטומטיות בגין נתונים אלו.הנתונים מהממשק נרשמים בזמני ובכדי לרשום את תנועות ההלוואה בפועל יש לבחור ביצירת פקודות יומן לתנועות ההלוואה.