פתיחת חברה חדשה בתוכנת חשבשבת ERP – מהדורה 2010

להקמת חברה חדשה יש לבחור בכפתור התחל > תוכניות (במסך הראשי של מערכת ההפעלה), ובתפריט הבא לבחור בסעיף חשבשבת > הקמת חברה חדשה.

82

  • שם מסד הנתונים – בסעיף זה רושמים את שם מסד הנתונים שיווצר בעת הקמת החברה. שם מסד הנתונים נרשם בלועזית.
  • שם חברה – בסעיף זה רושמים את שם החברה כפי שתופיע בספרית החברות בחשבשבת. ניתן לרשום שם בעברית.

 אם שם מסד הנתונים או שם החברה שבחרתם כבר קיים תופיע הודעה: בסיס הנתונים כבר קיים בשרת.

 אם פרטי החברה תקינים יופיע כעת חלון בנית מסד נתונים.

83

בסיום פעולת הקמת החברה תופיע הודעה: החברה הוקמה בהצלחה.