הדגשים לפני מעבר מדוס ERP

מעבר מחשבשבת DOS לחלונות

 להלן רשימת פעולות שניתן לבצע בחשבשבת מהדורת דוס, ואשר לא ניתנות לביצוע במהדורת החלונות. הרשימה אינה כוללת הבדלים שנובעים משיטת העבודה השונה בשתי מערכות ההפעלה (חלונות לעומת דוס).

הסבת נתונים

 • שדות טקסט המכילים שילוב של טקסט עברי ואנגלי לא מוסבים בצורה תקינה. זהו באג של מערכת ההפעלה (ולא של חשבשבת). כתוצאה מכך עלולים להיות מקרים בהם יש לתקן ידנית את הנתונים לאחר ההסבה.

אינדקסים

 • במהדורת החלונות, כאשר משתמשים באינדקס ספרתי, כל מפתחות החשבון צריכים להיות בעלי אותו מספר של ספרות (אורך זהה).
  אורך מפתחות לא אחיד באינדקס ספרתי במהדורת דוס יוסב לאינדקס לועזי (אלפא-נומרי) במהדורת חלונות.
 • במהדורת החלונות לא ניתן למחוק חשבונות או פריטים ללא תנועות בשנת המס הנוכחית (אולם ניתן לסמן אותם כלא פעילים). ניתן למחוק חשבונות שאין להם תנועות כלל.
 • במהדורת החלונות אין אפשרות להגדיר אינדקס סיפרתי עם סיפרת ביקורת.
 • במהדורת החלונות לא מעשי להשתמש באינדקס הכולל גם אותיות עבריות וגם אותיות אנגליות. אפשר להשתמש באינדקס אלפא-נומרי שמורכב מאותיות אנגליות וספרות, או אותיות עבריות וספרות.
 • המיסוך בגרסת החלונות אינו זהה למיסוך בגרסת הדוס. לכן, אם במהדורת הדוס נקבעו הנחות ללקוחות לקבוצות פריטים באמצעות מיסוך של קוד ההנחה, יש לקבוע את ההנחות מחדש במהדורת החלונות. יש לציין כי במהדורת החלונות אין הגבלה לגבי מספר קבוצות ההנחה ואין הגבלה למספר המחירונים, ולכן המיסוך מיותר

מסמכים

 • במהדורת החלונות לא ניתן לרשום במסמכים טור של מס קנייה.

התאמות

 • במהדורת החלונות לא ניתן לבצע ניתוח כרטיסים גם בשקלים וגם במט”ח. מגבלה זו נובעת מכך שהתוכנה היא רב-שנתית. בכל כרטיס חשבון בוחרים האם ההתאמות יהיו בשקלים או במט”ח. כמו כן ניתן לבצע הפרשי שער אוטומטיים לפי התאמות, ובעקבות הפרשי שער אלה ההתאמות בשקלים חופפות את ההתאמות במט”ח. אם כרטיס החשבון במהדורת הדוס כולל התאמות במט”ח ובשקלים תוכנת ההסבה מחליטה אוטומטית אילו התאמות יוסבו, לפי מספר ההתאמות. כדי למנוע החלטה אוטומטית זו מומלץ לאפס מראש (במהדורת הדוס) את ההתאמות במט”ח או את ההתאמות בשקלים.

מכפלות בפריטים

 • אם במהדורת הדוס, הכמות בחשבונית נקבעת ע”י מכפלה, יש להגדיר מחדש את המכפלה במהדורה החלונות. אם השימוש במכפלה במהדורת הדוס הוא עבור מכירות של פריטים באריזות (מכפלה של כמות האריזות והכמות באריזה), אין צורך להשתמש במכפלה, במהדורת החלונות, משום שמהדורה זו כוללת ברשומת הפריט שדה מיוחד של כמות באריזה, והיא מאפשרת למכור אריזות מלאות ופריטים בודדים (מחוץ לאריזה).

דוחות

 • דוח שנתי לניכוי במקור (לא על תקליטון) – דוח זה לא קיים במהדורת החלונות (למעט לקוח אחד אף אחד לא ביקש זאת).
 • דוח חישוב ערך מלאי –  במהדורת החלונות עדיין לא ניתן  לשערך את דוח      חישוב ערך המלאי. השערוך מתוכנן למהדורה הבאה.
 • תמחיר וסטטיסטיקה – חלק מהדוחות שהיו קיימים במהדורת הדוס בתפריט תמחיר וסטטיסטיקה אינם קיימים במהדורת החלונות

מחולל דוחות

 • דוחות שנבנו במחוללי הדוחות בדוס לא מוסבים למהדורת חשבשבת חלונות. מחולל הדוחות בחשבשבת חלונות כולל כ- 100 דוחות שנבנו בבית התוכנה לשימושכם. כמו כן הדוחות משותפים לכל החברות. דוח שתבנו בחברה אחת יכול לשמש חברות נוספות המופיעות בספרית החברות.

ממשקים

 • הנה”ח – במהדורת חלונות לא ניתן לקלוט ממשקים באמצעות קובץ PRM,
  בו שדה מסוים משויך למספר שדות בקובץ הנתונים, לדוגמה: שדה תאריך משמש גם כתאריך אסמכתא וגם כתאריך ערך. במקרה זה יש לצור קובץ PRM חדש.
 • דוח ייצור – התוכנה אינה מאפשרת לייבא ממשק של דוח ייצור.
 • שוברי אשראי – התוכנה אינה מאפשרת לייבא שוברי אשראי לקופה.
 • ממשק במבנה קבוע – מהדורת החלונות מאפשרת לייבא נתונים במבנה קבוע תואם גרסה 5, אולם אפשרות זו מוגבלת לתנועות יומן בלבד. מי שמייבא נתונים נוספים צריך לבחור באחד הממשקים המתקדמים יותר.
  לתשומת לבכם: השיטה המקוצרת אינה כוללת ס.ת – ניתן לקלוט משכורות/קבלות, אך לא ניתן לקלוט תנועות של חשבוניות שכן הן כוללות 3 חשבונות בפקודה יומן אחת.