דוח שנתי איחוד עוסקים – חשבשבת ERP

רשות המסים דורשת מכל חברה הנמצאת באיחוד עוסקים להגיש דוח שנתי הכולל פירוט עסקאות ותשומות שאינן כוללות מע”מ:

  • סך המכירות וסך הרכישות שנעשו כנגד החברות באיחוד העוסקים.
  • סך המכירות והרכישות שנעשו כנגד לקוחות וספקים שאינם באיחוד.

סיכומי המכירות והרכישות מדווחים לרשות המסים, באתר רשות המסים, באזור האישי, בכתובת הבאה: http://www.shaam.gov.il/EmEhudOsk/

הנתונים הדרושים לדוח הם:

עסקאות

חייבות מע”מ

פטורות

סה”כ

מכירות לחברים באיחוד

מכירות לגורמים מחוץ לאיחוד

סה”כ

 תשומות

 תשומות ציוד

 תשומות אחרות

 סה”כ

רכישות מחברים באיחוד

רכישות מגורמים מחוץ לאיחוד

סה”כ

 

ניתן להפיק דוח שמפרט נתונים אלה באמצעות דוח שנתי איחוד עוסקים מתוך תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > דוחות מס הכנסה ומע”מ. דוח זה פועל בחשבשבת ERP מהדורה 2009 ומהדורה 2010.

הדוח מניח שהנתונים נרשמו במהלך שנת הכספים 2010 באופן המתאים לדוח מע”מ מקוון.

יש להפיק את הדוח עבור כל אחת מהחברות באיחוד.

 

הפקת הדוח

כאמור, בתפריט דוחות > דוחות הנה”ח > דוחות מס הכנסה ומע”מ בוחרים בסעיף: דוח שנתי איחוד עוסקים.

במסך זה רושמים את שנת המס עבורה מופק הדוח ובוחרים בכפתור הפעלה.

187

הדוח מחשב את סך העסקאות והתשומות על סמך הנתונים בתנועות היומן שנרשמו לכרטיסי הכנסות, הכנסות פטורות והוצאות בהתאם להגדרת החשבון הראשי של כרטיס החשבון. התוכנה מזהה את החברות באיחוד על פי שדה מספר עוסק מורשה בכרטיס החשבון.

אם רוצים להדפיס את הנתונים המוצגים בדוח יש לפעול באופן הבא:

  1. לוחצים על צירוף המקשים Alt   ו-   Print Screen בו זמנית. נתוני הדוח יועתקו לזיכרון.
  2. בוחרים: התחל > תוכניות > עזרים / Accessories > WordPad.
  3. מציבים את הסמן בחלון שנפתח, ומקליקים על המקש הימני בעכבר. בתפריט שנפתח בוחרים בסעיף: הדבק / Paste.
  4. להדפסה בוחרים בכפתור המדפסת המוצג בסרגל הכלים בתוכנת WordPad.

מצגת הסבר למילוי הדו”ח לאחר שהנתונים הודפסו מחשבשבת ניתן למצוא באתר רשות המיסים בקישור הבא:   דו”ח שנתי של עוסקים הרשומים

לשאלות נוספות אנא פנו לסניפי השרות שלכם על ידי הכפתור האדום
בשולחן העבודה שלכם או באתר חשבשבת:  a35848-tmp.s418.upress.link

בברכה,

צוות עדכוני תוכנה