ממשקים חד צידיים – איחוד תנועות

איחוד תנועות במנות זמניות

מהדורת חשבשבת 2009b ERP כוללת תוספת חדשה, איחוד תנועות במנות זמניות. תוספת זו מהווה פתרון לעסקים הקולטים תנועות ממשקים מתוכנה אחרת.

לאילו עסקים מיועד איחוד תנועות במנות זמניות?
לעסקים המייבאים תנועות ממשק ובית התוכנה מעביר את התנועות באופן חד צידי או שהתנועה אינה כוללת את 3 המרכיבים: לקוח – הכנסות – מע”מ עסקאות או לחילופין
ספק – הוצאה – מע”מ תשומות.
במקרים אלו יש לאחד את התנועות לפקודת יומן אחת.

כיצד מפעילים סעיף זה?
בתפריט פקודות יומן בוחרים בסעיף איחוד תנועות במנות זמניות. חשבשבת תציג את החלון הבא:

189

 

אלו מנות לאחד: בסעיף זה רושמים את מספר המנה או מספרי המנות הכוללים תנועות ממשקים. כמו כן יש לסמן את סוג המנה (רגילה, צפויה או תקציבית). לביצוע האיחוד בוחרים בכפתור הפעלה.

איחוד התנועות במנה לפקודת יומן אחת תתבצע רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  1.  התנועות נמצאות במאגר זמני.
  2. פקודות היומן אינן כוללות סוג תנועה.
  3. קיימות בכל התנועות אסמכתא ראשונה או אסמכתא שניה עם סיפרה אחת לפחות  ובכל התנועות האסמכתא זהה.
  4. כל השדות זהים למעט החשבונות והסכומים  (תאריכים, אסמכתאות, פרטים, כמות, משתמש וכו’)
  5. האיחוד של כל התנועות יוצר תנועה מאוזנת. כלומר, סך חובה בתנועות =סך זכות בתנועות. הפרש = 0. התנועה המאוזנת לא יכולה לכלול הפרשים כלל גם אם מדובר באגורות.
  6. קבוצת התנועות אינה כוללת אותו חשבון בחובה ובזכות.
  7. הסכום  הנרשם בפקודה המאוחדת שונה מאפס. כאשר תוכנה חיצונית שולחת תנועות יומן של המסמך חשבונית מס / קבלה, אם היא רושמת אותם פרטים בכל התנועות, אזי הסכום הכולל של התנועות הוא אפס, ולכן לא ניתן לאחד אותן.  הפתרון: יוצרים הבחנה בין תנועות היומן של החשבונית לבין תנועות היומן של הקבלה  ע”י שנוי (אפילו מזערי) באחד השדות, לדוגמה בשדה פרטים, כך שיתבצעו שני איחודים – פקודת יומן לאיחוד של תנועות החשבונית ואיחוד נוסף של תנועות הקבלה.

לתשומת לבכם:

  1. חשבון זהה. אם קיימות מספר תנועות עם חשבון זהה (באותו צד) התנועות יסוכמו לתנועה אחת. אם הסכומים באותו חשבון התאפסו, החשבון יופיע עם סכום אפס כחשבון אינפורמטיבי.
  2. באיחוד התנועות נרשמות התנועות לפקודה אחת. להצגת כל הכרטיסים בתנועה ניתן להשתמש בשיטה המפורטת.

להצגת קובץ HELP של התוכנה במהדורה 2009 יש להקיש F1 עזרה או קליק ימני בעכבר > עזרה.